Jak tworzyć i zarządzać kampaniami reklamowymi w Fintezie?

Zasoby marketingowe

Finteza jest nowoczesnym, potężnym narzędziem, które może pomóc Ci dotrzeć do Twojej grupy docelowej. Zaloguj się do systemu i rozpocznij kampanie na pełną skalę, używając dostępnych zasobów, w tym stron internetowych, aplikacji mobilnych i programów komputerowych.

Jak tworzyć i zarządzać kampaniami reklamowymi w Fintezie?

Co to jest kampania, grupa banerów i baner?

Reklama w Fintezie dotyczy trzech obszarów: kampanii, grup banerów i banerów. Głównym obszarem jest kampania. Zawiera jedną lub więcej grup reklamowych. Na poziomie kampanii, ustawiasz opcje targetowania i wybierasz strefy reklamowe do wyświetlania reklam. Ponadto możesz konfigurować harmonogram reklam, ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia, godzinę dnia i dni tygodnia. Ustawienia te dotyczą wszystkich reklam w ramach kampanii.

Grupa banerów zawiera jeden lub więcej elementów o tym samym adresie URL strony docelowej, który jest określony na tym poziomie. Kampania może obejmować jedną lub więcej grup. Na przykład jedna kampania może obejmować trzy grupy o różnych adresach URL, z których każda zawiera 15 banerów.

Na poziomie baneru możesz ustawić język docelowy i dodawać nowe elementy. Baner w Fintezie to blok graficzny i tekstowy o dowolnym wymaganym rozmiarze i formacie. System obsługuje popularne formaty obrazów bitmapowych, takie jak gif, jpg i png, a także banery HTML5. Otwiera to szerokie możliwości wykorzystania multimediów i treści interaktywnych, w tym grafiki rastrowej, animacji, tekstu, wideo i efektów dźwiękowych. Format HTML5 pozwala na tworzenie stron docelowych, suwaków, natywnych bloków reklamowych i innych materiałów dla Twoich kampanii.

Struktura reklamowa w Fintezie - kampanie, grupy i banery

Finteza umożliwia tworzenie banerów adaptacyjnych: wystarczy przesłać obrazek, dodać tekst i wybrać przycisk CTA. System automatycznie utworzy bloki o odpowiedniej wielkości dla wszystkich stref określonych w ustawieniach kampanii. Wszystkie Twoje banery adaptacyjne są zapisywane i mogą być również wykorzystywane w innych kampaniach.

Tworzenie kampanii reklamowej

Na przykład, stwórzmy prostą kampanię mającą na celu zachęcenie użytkowników smartfonów i tabletów z Wielkiej Brytanii do czytania wiadomości publikowanych na naszej stronie. Wybierz Kampanie w menu głównym i naciśnij przycisk "Utwórz kampanię" w prawym górnym rogu. W ustawieniach kampanii należy podać jej nazwę.

Proszę zwrócić uwagę na pole "Właściciel kampanii". Podmiotem prawnym w Fintezie jest identyfikator, z którym powiązani są użytkownicy, kampanie reklamowe i banery. Jeśli masz dostęp do wielu podmiotów prawnych, wybierz ten, który będzie reprezentował właściciela kampanii. Tylko użytkownicy powiązani z tym podmiotem prawnym będą mieli dostęp do odpowiednich kampanii i materiałów reklamowych.


Krok 1. Ustawienie kampanii

  1. Harmonogram reklam, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia, jak również godzina dnia i dni tygodnia są określone w bloku Okres. Jeśli pozostawisz te pola puste, kampania rozpocznie się natychmiast po uruchomieniu i będzie działać aż do ręcznego zakończenia.
  2. Znajdź Zjednoczone Królestwo w polu Lokalizacje i kliknij Dołącz (możesz również dołączyć lub wykluczyć wiele krajów i jednostek terytorialnych). Jeśli chcesz wyświetlić swoją kampanię reklamową użytkownikom z całego świata, zaznacz "Wszystkie kraje i terytoria".
  3. Interesują nas użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android, dlatego wybierzmy systemy operacyjne dla każdego urządzenia w bloku Użytkownicy i kliknij Dalej u dołu strony:


    Panel konfiguracji kampanii reklamowej w Fintezie

  4. Określ strefy reklamowe, w których będą wyświetlane banery. Można korzystać z dowolnej strefy utworzonej w Fintezie i dodanej do strony internetowej.

    Wybór strefy zależy od tego, czy planujesz użyć bitmapy czy banerów adaptacyjnych. Należy pamiętać, że rozmiar strefy powinien odpowiadać rozmiarowi banera. Jeśli używasz kreacji bitmapowych lub rastrowych (nieadaptacyjnych), ich rozmiar musi być równy wielkości strefy lub być jej wielokrotnością. W przeciwnym razie baner może zniekształcić umiejscowienie. Bloki adaptacyjne są automatycznie dostosowywane do wielkości strefy. Upewnij się, że dla wybranej strefy dostępny jest odpowiedni format baneru adaptacyjnego. W naszym przykładzie wybieramy dwie strefy dla wersji dla urządzeń mobilnych i tabletów i klikamy "Dalej" na dole strony:

Okno do wybierania stref reklamowych w kampanii

Krok 2. Tworzenie grupy banerów

Kliknij przycisk Utwórz grupę. Podaj nazwę grupy banerów i link. Polecamy stosowanie w linkach znaczników UTM, które umożliwiają ocenę efektywności kampanii.

Poniżej znajduje się lista stron internetowych i obszarów wybranych w poprzednim etapie. Jeśli zamierzasz używać banerów adaptacyjnych, sprawdź wszystkie miejsca, tak aby banery były automatycznie dodawane do każdego z nich. Banery nieadaptacyjne powinny być dodawane do każdej strefy oddzielnie, dlatego należy sprawdzić tylko jedno miejsce w tej grupie.

Okno do tworzenia grup banerów reklamowych


Krok 3. Dodawanie banerów

Możesz dodawać nowe banery do grupy, jak również tworzyć banery adaptacyjne lub ponownie wykorzystywać wcześniej dodane banery.

3.1 Ładowanie banerów

Kliknij w przycisk Utwórz baner. Najpierw wybierz język reklamy z listy. Finteza posiada funkcję automatycznego namierzania języka banerów. Jest to wygodna opcja, gdy tworzysz jedną kampanię i dodajesz materiały reklamowe w różnych językach. System automatycznie wyświetli baner w języku ustawionym w przeglądarce użytkownika. Możesz wybrać "Wszystkie", aby reklama była wyświetlana wszystkim użytkownikom, niezależnie od języka przeglądarki. Alternatywnie można wybrać określony język, aby zawęzić grupę docelową.

Następnie należy podać nazwę banera. Polecamy korzystanie z wbudowanego generatora, w którym to przypadku nazwa będzie się składać z [prefiksu językowego] [nazwy kampanii] [nazwy serii] [numeru banera w serii]. Zapewnia to uporządkowane rozmieszczenie banerów i upraszcza ich wyszukiwanie. Aktualna nazwa kampanii podana jest w polu "Nazwa kampanii". Prosimy o nie zmienianie jej. W polu "Nazwa serii" wpisz słowo lub wyrażenie charakteryzujące treść reklamy. W naszym przykładzie reklamujemy nowe rozwiązania i aktualizacje, więc nazwiemy je "Najnowsze rozwiązania". Ostatnią czynnością jest ustawienie numeru seryjnego. Numeracja zaczyna się domyślnie od 001, a dalszy postęp w przypadku nowo załadowanych banerów zostanie ustawiony automatycznie: 002, 003 etc.

Azwa zakończonego bannera pojawia się w polu "Nazwa końcowa". Jeśli nie używasz wbudowanego generatora, wpisz tutaj żądaną nazwę.

Włącz funkcę nie adaptacyjną w przełączniku kreatora poniżej nazwy generatora.

Polecamy załadowanie elementów 4-krotnie większych od wielkości strefy (dwukrotnie wyższych i dwukrotnie szerszych). Finteza skompresuje baner do pożądanego rozmiaru, podczas gdy gęstość pikseli zostanie zwiększona. To sprawi, że Twoje reklamy będą wyświetlane wyraźnie na ekranach HiDPI i na urządzeniach mobilnych.

Oto przykład banera wielkości 1600*160 dodanego do strefy 800*80 pixeli:

Oto przykład banera wielkości 1600*160 dodanego do strefy 800*80 pixeli:

Oto baner o rozmiarze 800*80 (różnica jest widoczna na ekranach HiDPI):

Baner 800*80 dodany do strefy 800*80

Przeciągnij jeden lub więcej banerów z komputera w oknie Przeciągnij i Upuść (rozmiar baneru powinien odpowiadać rozmiarowi strefy) lub wybierz je klikając w "Wybierz plik". O przesłaniu żądanych banerów kliknij "Wyślij i zapisz":

Okno do przesyłania banerów rastrowych do grupy

Baner został dodany do grupy:

Grupa z przesłanymi banerami


3.2 Tworzenie banerów adaptacyjnych

W grupie banerów kliknij przycisk Utwórz baner i ustaw nazwę zgodnie z opisem w kroku 3.1. Włącz Adaptacyjne w przełączniku.

Finteza obsługuje obrazy do 1 MB z proporcjami obrazu 1:1.91 (standardowy współczynik blokady na Facebooku) do 1200 pikseli. Zalecamy przesyłanie obrazów o maksymalnym obsługiwanym rozmiarze: 1200*628. Nie ma potrzeby wysyłania zmienionych formatów banerów, ponieważ Finteza generuje je automatycznie.

Wprowadź nazwę banera i jego opis. Na koniec wybierz CTA (tekst przycisku). Należy pamiętać, że nazwy przycisków są podane w języku interfejsu Fintezy dla ułatwienia obsługi. W gotowym bloku przycisk zostanie automatycznie przetłumaczony na język banera (obecnie obsługiwanych jest 7 głównych języków Więcej języków zostanie dodanych później) Wynik każdego kroku jest wyświetlany w oknie podglądu na dole. Za pomocą strzałek "Następny baner" i "Poprzedni baner" możesz zobaczyć wygenerowane banery wszystkich rozmiarów ustawionych przez system:

Kreator ataptacyjnych banerów w Fintezie

Kliknij w "Prześlij i zapisz". Finteza automatycznie generuje banery odpowiedniej szerokości/wysokości. Ponadto elementy banerów mogą być uproszczone lub pominięte w zależności od ostatecznego rozmiaru bloku. Na przykład, tylko obraz, nagłówek i przycisk uproszczony są używane na banerze mobilnym o wymiarach 414*80. Nie ma wystarczająco dużo miejsca na opis tekstowy i przycisk CTA:

Na przykład, tylko obraz, nagłówek i przycisk uproszczony są używane na banerze mobilnym o wymiarach

3.3 Dodaj banery z biblioteki

Banery w Fintezie są oddzielnymi jednostkami i dlatego mogą być ponownie wykorzystane w kampaniach. Kliknij "Dodaj banery z istniejących", a zobaczysz nowo dodane elementy w bibliotece. Jeśli biblioteka zawiera dużą liczbę banerów, możesz użyć filtrów i/lub słów kluczowych w celu szybszego wyszukiwania. Zaznacz elementy, które chcesz dodać do umieszczenia.

Dodaj banery z biblioteki

Kliknięcie przycisku Dodaj spowoduje dodanie wybranych bloków do grupy. Jedna grupa może zawierać zarówno banery adaptacyjne, jak i nieadaptacyjne. W kampanię może być włączona dowolna liczba grup.

Po dodaniu żądanych banerów i linków, kliknij "Potwierdź i uruchom", aby rozpocząć kampanię. Jeśli chcesz uruchomić ją później ręcznie, kliknij przycisk Zapisz. W tym przypadku kampania zostanie wstrzymana.

Zarządzanie kampaniami reklamowymi

Aby zatrzymać, edytować lub usunąć kampanię i przeglądać historię zmian, wybierz odpowiednie polecenia z menu:

Polecenia dotyczące wstrzymania, edycji i usunięcia kampanii oraz wyświetlenia historii zmian

W trybie edycji można dodawać lub usuwać strefy i grupy reklam oraz dodawać/usuwać lub uruchamiać/zatrzymywać elementy. Po edycji kampanii, kliknij przycisk Zapisz, aby zmiany weszły w życie.

Finteza rozpocznie gromadzenie statystyk dotyczących odsłon, kliknięć i CTR zaraz po rozpoczęciu kampanii:

Finteza rozpocznie gromadzenie statystyk dotyczących odsłon, kliknięć i CTR zaraz po rozpoczęciu kampanii

Kliknij w nazwę kampanii, aby zobaczyć szczegółowy raport:

Strona raportów o kampaniach reklamowych

Ten raport dostarcza wyczerpujących informacji na temat użytkowników, którym reklama została Interfejs jest dość prosty i łatwy do zrozumienia, ale na wszelki wypadek napiszemy o nim osobny artykuł.

W międzyczasie, zaloguj się do Fintezy, aby uruchomić i analizować kampanie reklamowe.